ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในงานบัญชี (ERP IN ACCOUNTING)

ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในงานบัญชี (ERP IN ACCOUNTING)


Product code : ACC001
Weight : 100 g.
Stock : Ready to ship.
$310.00
$264.00 Special Offer

รายละเอียดสินค้า
ผู้เขียน/แปล: พลพธู ปียวรรณ และคณะ

ISBN: 9749993365
Barcode: 9789749993361
ปีพิมพ์: 1/2549
ปก/หน้า: ปกอ่อน/306 หน้า
ขนาด : 185x260เนื้อหาโดยย่อ

ตำราเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 กล่าวถึงโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ซึ่งเป็นระบบงานพื้นฐานที่สำคัญของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ส่วนที่ 2 กล่าวถึง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบวางแผนระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรคืออะไร เหตุใดกิจการต่างๆ จึงนิยมให้ใช้โปรแกรมประเภทวางแผนทรัพยากรองค์กรในการดำเนินธุรกิจ ส่วนที่ 3 กล่าวถึงวงจรชีวิตของโครงการ ERP ส่วนที่ 4 กล่าวถึง หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ERP ยุคใหม่ โปรแกรม ERP กับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นCopyright EasyCart 2.0 2005 - 2019. All rights Reserved.  Created by 001GB WebHosting
Web Design & Ecommerce by Ecom.co.th, Online Marketing by SEO-Thai.com. Online Shopping at EEpart.com