การบริหารการตลาด ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

การบริหารการตลาด ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21


Product code : MKT001
Weight : 100 g.
Stock : Ready to ship.
$180.00
$162.00 Special Offer

รายละเอียดสินค้า
ผู้เขียน/แปล: พิบูล ทีปะปาล

ISBN: 9747283301
Barcode: 9789747283303
ปีพิมพ์: 1/2543
ปก/หน้า: ปกอ่อน/370 หน้า
ขนาด : 185x260เนื้อหาโดยย่อ

การบริหารการตลาด ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 Marketing Management in the 21 st Century : หนังสือการบริหารการตลาด ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 นี้ เขียนขึ้นโดยการปรับปรุงเนื้อหาหนังสือการบริหารการตลาดเล่มเดิม เพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับการตลาด สมัยใหม่ที่เปลี่ยนไป และเพื่อให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สามารถนำไปใช้เป็นตำราเพื่อการศึกษาในชั้นเรียนรวมทั้ง นักการตลาดมืออาชีพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานการตลาดอย่างแท้จริงอีกด้วย


สารบัญ

ตอนที่ 1 ทำความเข้าใจกับการบริหารการตลาด
การตลาดในศตวรรษที่ 21
หลักการบริหาร และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
การวิเคราะห์เครือข่ายธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์โครงสร้างของตลาด และพฤติกรรมในการซื้อ
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด
ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมในการซื้อ
ตลาดองค์กรและพฤติกรรมในการซื้อ
ตอนที่ 3 การเลือกตลาดเป้าหมาย
การวัดและการพยากรณ์ตลาด
การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
ตอนที่ 4 การวางแผนพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
การวางแผนผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
การวางแผนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การวางแผนกำหนดราคา
การวางแผนการจัดจำหน่าย
การวางแผนส่งเสริมการตลาด : การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์
การวางแผนการส่งเสริมการตลาด : การขายโดยบุคคล
การจัดการการตลาดเจาะตรง และการตลาดออนไลน์
ตอนที่ 5 การจัดองค์การตลาดและการควบคุม
การจัดองค์การตลาดและการควบคุมCopyright EasyCart 2.0 2005 - 2019. All rights Reserved.  Created by 001GB WebHosting
Web Design & Ecommerce by Ecom.co.th, Online Marketing by SEO-Thai.com. Online Shopping at EEpart.com