ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย


Product code : LAW001
Weight : 100 g.
Stock : Ready to ship.
$230.00
$196.00 Special Offer

รายละเอียดสินค้า
ผู้เขียน/แปล: มานิตย์ จุมปา

ISBN: 9749993810
Barcode: 9789749993811
ปีพิมพ์: 7/2549
ปก/หน้า: ปกอ่อน/358 หน้า
ขนาด : 190x260เนื้อหาโดยย่อ

กฎหมายเป็นกฎเกณ์ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ละคน ตั้งแต่มนุษย์อยู่ในครรภ์มารดา กฎหมายก็เข้ามารับรองสิทธิของทารกในครรภ์มารดา พอทารกคลอดออกมาแล้ว กฎหมายก็บังคับให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดาต้องไปแจ้งเกิดเพื่อขอรับสูติบัตร เมื่ออายุ 15 ปี กฎหมายก็บังคับให้ต้องทำบัตรประชาชน โตขึ้นมาอีกจะแต่งงานกฎหมายก็บังคับให้ต้องจดทะเบียนสมรส พอแก่ตัวใกล้จะตาย กฎหมายก็เปิดทางให้สามารถกำหนดเผื่อตายโดยการทำพินัยกรรม จนกระทั่งเมื่อตาย กฎหมายก็บังคับให้ผู้พบเห็นการตายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อตายไปแล้วก็มีกฎหมายมรดกเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นนี้แล้วกฎหมายจึงสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตของบุคคล หนังสือความรู้พื้นฐานทางกฎหมายนี้เป็นการอธิบายถึงหลักการพื้นฐานทาง กฎหมายที่สำคัญ ซึ่งหลักการนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับกฎหมายทุกฉบับ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจกฎหมายที่จะศึกษาไว้เพื่อจะได้ป้องกัน ไม่ทำอะไรผิดกฎหมาย และถ้าทำอะไรผิดกฎหมายก็สามารถเยียวยาแก้ไขได้ในเบื้องต้นCopyright EasyCart 2.0 2005 - 2019. All rights Reserved.  Created by 001GB WebHosting
Web Design & Ecommerce by Ecom.co.th, Online Marketing by SEO-Thai.com. Online Shopping at EEpart.com