EasyCart 2.0
  หน้าแรก l รายการสินค้า l วิธีการสั่งซื้อ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา l สมัครสมาชิก l ดาวน์โหลด l จดหมายข่าว l แผนผังร้านค้า
   User Online ( 31 ) 
 ระบบสมาชิก   ส่งต่อให้เพื่อน    ตั้งเป็นหน้าแรก    เว็บบอร์ด   แจ้งโอนเงิน
  ตะกร้าสินค้า ( 0 Item ) 
Home » รายการสินค้า » กฎหมาย » วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์
 
 ค้นหาสินค้า
 กฎหมาย (18)
 การตลาด (9)
 การบัญชี (9)
 คณิตศาสตร์ (9)
 ชีววิทยา (9)
 บริหารธุรกิจ (9)
 ฟิสิกส์ (9)
 เคมี (9)
 
 สมัครสมาชิกจดหมายข่าว
สมัครรับจดหมายข่าว รับข้อเสนอพิเศษ จากร้านค้า
 รายละเอียดสินค้า
วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์
Zoom Print บอกต่อเพื่อน

วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ปกอ่อน/301 หน้า
Product code : LAW002
Weight : 100 g.
Stock : Ready to ship.
ราคา 220.00 บาท
ลดเหลือ 187.00 บาท
Quantity :

ผู้เขียน/แปล: สุนีย์ มัลลิกะมาลย์

ISBN: 9749993926
Barcode: 9789749993927
ปีพิมพ์: 3/2549
ปก/หน้า: ปกอ่อน/301 หน้า
ขนาด : 145x210เนื้อหาโดยย่อ

การวิจัย เป็นกิจกรรมทางวิชาการประเภทหนึ่งที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และคำตอบที่จะนำไปใช้แก้ปัญหา ป้องกันปัญหา และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ผู้วิจัยต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความมีเหตุผลในการนำวิทยาการวิจัยที่ถูกต้องมาบูรณาการให้เข้ากับศาสตร์ ที่เป็นฐานความรู้มาใช้ในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง หนังสือ “วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์”มีความมุ่งหมายที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน ในการนำเอาระเบียบวิธีวิจัยมาใช้ปฏิบัติได้จริง ดังนั้น จึงมีรายละเอียดทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีทางนิติศาสตร์ และทางสังคมศาสตร์ อาทิ ความหมายและความสำคัญของการวิจัย หลักและวิธีการวิจัย การวางแผนการวิจัย การปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์และเสนอผลการวิจัย ที่สำคัญคือ ผู้อ่านสามารถจะนำเอาประเภทของการวิจัย พร้อมวิธีปฏิบัติไปใช้ได้จริง เพราะได้อธิบายถึงการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การวิจัยโดยการจัดกลุ่มสนทนาด้วยวิธี Focus group การสัมภาษณ์เจาะลึก การวิจัยเชิงปริมาณที่มีกระบวนการทุกขั้นตอนครบถ้วนพร้อมตัวอย่างรูปแบบการ วิจัยทางนิติศาสตร์ นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังได้ให้ความชัดเจนและความแตกต่างของ “ตำรา” “วิจัย” “วิทยานิพนธ์” และ”บทความ” ความสำคัญของการวิจัย คือ การเขียนข้อเสนอวิจัยซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้วางแนวทางเอาไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ทำวิจัย โดยเฉพาะผู้เริ่มทำวิจัย ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ จึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยอย่างมาก

Copyright EasyCart 2.0 2005 - 2020. All rights Reserved.  Created by 001GB WebHosting
Web Design & Ecommerce by Ecom.co.th, Online Marketing by SEO-Thai.com. Online Shopping at EEpart.com